Herní pravidla serveru YAFS

Hraním na našem serveru souhlasíte s níže uvedenými pravidly, při jejich porušení vám může být udělen trest.
Přiznání je polehčující okolnost, naopak slovíčkaření a hledání mezer v pravidlech může vést k prodloužení trestu,

Každý hráč je povinen hrát celou dobu tak, aby nekazil herní zážitek ostatním. Hráč nesmí využívat věci,, které naše pravidla nepokryjí".
Admin team může, odvoláním se na toto pravidlo potrestat i hráče, který kazí herní zážitek ostatním, aniž by přitom porušil některé z pravidel serveru.

Neznalost pravidel neomlouvá, pravidla se mohou taktéž změnit, v návaznosti na to doporučujeme pravidla občas přečíst znovu

Všeobecná pravidla

 1. Každý vámi nalezený bug jste povinni nahlásit, zneužívání bugu se trestá omezením přístupu na server, wipem postavy a odebráním zakoupených výhod
 2. Peace time (PT)
  • Zákaz jakékoliv nelegální činnosti
  • Nastává v případě, že se na serveru nachází méně jak 2 PD / SD či pokud je vyhlášen členem admin teamu
 3. Safe zóny
  • Jsou označeny zeleným nápisem “Safe zone”
  • V oblastech Safe zón je zakázaná nelegální činnost, narušování klidu a započetí jakékoliv RP akce
  • Výjimka platí pouze když RP akce započala mimo Safe zónu
  • LSPD má právo vás v SZ zatknou, pokud mají dostatečný důvod
  • Zákaz využívání /th a /carry v safe zónách
  • Zákaz využívat SZ ve váš prospěch (pro vyhnutí se RP akci atd)
 4. Jakékoliv úmyslné provokování státních složek je zakázáno
 5. Přísný zákaz scamování ostatních hráčů
 6. Vaše postava musí mít smysluplné jméno
 7. Je zakázáno střílet na PD při běžném traffic stopu. Toto pravidlo lze porušit pouze v případě, že vás chce strážník prohledat, k tomuto pravidlu patří taktéž zákaz unášení/okrádání/zabíjení PD za to, že dělají svou práci
 8. Zákaz využívání čehokoliv co Vás zvýhodní jakýmkoliv způsobem nad ostatními hráči. (tj. např. hack client)
 9. Při odchodu z jakékoliv nelegální frakce máte automaticky PK což znamená, že si nebudete pamatovat sídlo, lidi atd…
 10. Na serveru mohou být pouze frakce, které jsou schváleny vedením serveru
 11. Zákaz braní aut ostatních hráčů bez RP důvodu
 12. Každý hráč může vlastnit pouze 1 dům, zámky na domech nesmí být urážlivé, totéž platí o graffitech
 13. KOS / RDM / VDM
  • KOS - Kill On Sight (zabití na první pohled bez rp důvodu)
  • RDM - náhodná střelba, zabijení ostatních bez řádného RP důvodu
  • VDM - narážení do ostatních, bez řádného důvodu
 14. Věci, které máte u sebe v inventáři nelze erpit na jiném místě
 15. V interiérech budov je zakázáno jezdit jakýmkoliv vozidlem s výjimkou interiéru, kde je to nezbytné
 16. Na serveru platí zákaz nošení oblečení státních složek (neprůstřelné vesty s nápisem LSPD, opasky, odznaky atd…)
 17. Hráč se nemůže připojit do probíhající RP akce, neplatí pro PD a LSSD
 18. Vytvářet jakékoliv frakční/nelegální/legální apod. discord servery je zakázáno

Pravidla pro vykrádání/okrádání/únosy

 1. Každá strana může mít maximálně jednoho odstřelovače a mimo objekt, který se vykrádá můžou být jen 2 osoby
 2. Mezi vykrádačkami musí být vždy cooldown 30 minut, v jednu chvíli může probíhat jen jedna vykrádačka
 3. Rukojmí musí být vždy hráč!
 4. Po úspěšném vykradení je možné si vzít 2 členy LSPD/LSSD sborů a okradnout je o vše co mají u sebe, s výjimkou jídla a pití
 5. Za každého rukojmího můžete požadovat maximálně $20 000 výkupné
 6. Jakákoliv RP akce musí začít 30 minut před restartem ( 19:00, 3:00, 12:00 )
 7. Hráče není možné okrádat o jídlo, pití a vozidla
 8. Hráče není možné po okradení hodit do moře nebo do jezera
 9. Po zahájení vykrádání musíte na místě zůstat minimálně 5 minut
 10. Minimální počty PD pro vykrádání
  • Obchod/bankomat/dům - 2
  • Malá banka/klenotnictví/bunkr - 4
  • Velká banka - 6

Pravidla pro RP akce

 1. Za RP akci se považuje jakákoliv hlubší interakce s jinými hráči (vykrádání obchodů, prodej zbraní /drog, interakce s PD, únos atd...)
 2. Každou RP akci jste povinni dohrát až do konce (vyjímka když RP akci ukončí člen AT, případná domluva v chatu)
 3. Jakýkoliv „nechutný" roleplay je na našem serveru zcela zakázán! ( znásilnění, pedofilie, mučení ) - Gross rp
 4. Maximální doba RP akce je 1h od jejího startu
 5. Pokud zemřete v průběhu RP akce a jste oživení musíte na tomto místě zůstat ( rag, /e sleep ) a počkat až je tato RP akce ukončena, popřípadě dále erpit ( převoz na PD stanici, výslech atd..)
 6. Pravidla pro RP akce jsou u nás združena pod Pravidlo RPActing, toto pravidlo znamená, že pokud se dostanete do RP akce jste povinni ji co nejlépe zaerpit dle reality
  • FearRp - erpení strachu, pokud na vás bude někdo mířit zbraní nezačnete utíkat
  • Metagaming - sdělování a využívání informací, které jste se dozvěděli mimo hru ( platí i o chatu přímo ve hře, poznávání hráčů podle ID, hlasu apod.. ), neplatí o frakčních roomkach na discordu
  • Combatlog - odpojení z RP akce - zakázáno
  • Powergaming - úkony, které nejsou v realitě možné ( /me hází auto….) - zakázáno
 7. /me - /do - /try
  • /me - popisuje animace, které není možné vykonat skrze herní mechaniky ( /me zvedá telefon ze země)
  • /do - využívá se ve chvíli když chcete vyjádřit stav sebe nebo objektu (/do bezvědomí, /do auto je porouchané, /do je to otevřené?), do /do je přísně zakázáno lhát!
  • /try - většinou reakce na /do (/do dveře se otevřely? /try [ano,ne])

Pravidla pro chat

 1. Zákaz spamování do chatu
 2. Na serveru nerespektujeme žádné osobní útoky, obtěžování, sexismus, rasismus, nadávky, projevy nenávisti, nadávky rodině, zveřejňování cizích osobních údajů v jakémkoliv měřítku
 3. Zákaz barevných herních nicků či barevného psaného textu
 4. Zakázáno řešit jakoukoliv ingame nelegální aktivitu v hlavním chatu
 5. V in game chatu platí taktéž stejná pravidla jako na discord serveru
 6. Zákaz propagování ostatních serveru
 7. Během jakékoliv komunikace s admin teamem (tickety, reporty) platí pravidla z této kategorie v opačném případě má právo na tento ticket či report nereagovat

Pravidla pro frakce

 1. Majitel státní/neutrální frakce jí musí vlastnit minimálně 14 dní
 2. Majitel nelegální frakce jí musí vlastnit minimálně 21 dní
 3. Maximální částka prodeje pro frakci činí 7 milionů, státní frakce nelze prodat, pouze předat ( LSPD, LSFD, EMS)
 4. Každý prodej/předání frakce musí být schválen AT pomocí ticketu
 5. Frakční kasy a sklady se nesmí vykrást
 6. Války musí být hlášeny členům Admin teamu ale především schváleny. To samé platí pro mír. Nelegální frakce nemohou vyvolat válku s frakcí legální
 7. Porušení těchto pravidel se trestá zákazem vlastnění jakékoliv frakce (blacklist role na discordu)
 8. Nelegální frakce mohou vlastnit pouze VIP/sponzoři, toto neplatí o legálních a neutrálních frakcích
 9. V případě neaktivity, hrubého porušení, či opakovaného porušování pravidel serveru si nárokujeme právo vám tuto frakci zabavit, bez jakékoliv náhrady

Pravidla pro státní složky

 1. Police musí zjistit zda vykrádající vyjednávají ( skrze chat, voice chat), v případě že vykrádající zahájí střelbu, začnou vybíhat atd... toto pravidlo neplatí
 2. Při vykradačkách je pro policii prioritou případný rukojmí, měly by zajistit jeho bezpečí, toto neplatí pokud je ohrožen život policisty
 3. každý příslušník LSPD/LSSD je povinen vše, co zabavil ( nelegální předměty, drogy, zbraně ) odevzdat do skladu, nelze si je nechávat pro sebe
 4. Státní složky nemohou číst Black market, jak ve hře, tak na discordu
 5. Podezdřelí smí být v CPZ maximálně 1h irl času, pokud je tato doba přesažena musí být propuštěn, tuto dobu lze přesáhnout pouze pokud je to nezbytné k dořešení situace, kvúli které s hráč v CPZ ocitl
 6. Policisté mohou pomoct při eskortě suspectů a následném řešení po vykrádačce, i přesto, že během vykrádačky byli zabiti, v tomto případě musí být vykrádačka úspěšná pro stranu policie = urychlení celé RP akce
 7. EMS mohou oživovat, až po skončení vykradačky, nikoliv v jejím průběhu

Pravidla pro PK/CK

 1. CK (character kill), RP akce musí být řádně zaerpená a vždy musí existovat validní záznam celé RP akce
 2. CK je trvalé vymazání charakteru, vždy musí být předem schváleno AT, uděluje se pouze ve výjimečných případech, situační CK není možné
 3. PK (player kill) - Je dočasné omráčení postavy, vaše postava si nepamatuje RP akci, během které PK dostala - PK se uděluje pouze v případě únosu/okrádání atd…. Vždy se uděluje automaticky
 4. PK nemůže být uděleno členem LSPD sboru ( nelze se vymlouvat, že si nepamatujete RP akci, během které jste byli policistou zabití )

Pravidla o zakoupených výhodách

 1. Při CK postavy vám bude odebráno 50% výhod co máte a zbytek obnoven
 2. Při hrubém porušení pravidel máme právo zakoupené výhody odstranit
 3. Při ztrátě Discord nebo Steam účtu neobnovujeme a nepřevadíme zakoupené výhody na jiný účet.
Poslední aktualizace pravidel proběhla 26.06.2022 - 22:15